سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عشق وحال

salam  


ارسال شده در توسط ملودی ترابی
حکایتمن حکایت کسی هست که

عاشق دریا بود

قایق نداشت

دلباخته سفر بود

همسفر نداشت

کسی که زخم دل داشت

اما ننالید

گریه کرد

اما اشک نریخت

 


ارسال شده در توسط ملودی ترابی
حکایتمن حکایت کسی هست که

عاشق دریا بود

قایق نداشت

دلباخته سفر بود

همسفر نداشت

کسی که زخم دل داشت

اما ننالید

گریه کرد

اما اشک نریخت

 


ارسال شده در توسط ملودی ترابی
ارسال شده در توسط ملودی ترابی